5 krokov

na získanie výsledku

1.  Vyplnenie žiadosti

Vyplnenie žiadosti o úhradu zdravotej starostlivosti mimo územia SR (formulár dostupný na stránkach príslušnej zdravotnej poisťovne). Súčasťou žiadosti je uvedenie typu požadovaného vyšetrenia a jeho ceny. Pre určenie ceny konkrétneho vyšetrenia nás prosím kontaktujte.

2.  Potvrdenie nami

Prípadné potvrdenie vyplnenej žiadosti našim pracoviskom (potvrdenie ceny vyšetrenia a schopnosti vyšetrenie vykonať; tento krok je vyžadovaný niektorými poisťovňami).

3.  Schválenie poisťovňou

Schválenie žiadosti zdravotnou poisťovňou.

4.  Zaslanie materiálu+dokumentácie

Zaslanie biologického materiálu spolu s relevantnou klinickou dokumentáciou na adresu sekret-gene@biopticka.cz. V typickom prípade ide o reprezentatívny parafínový blok s nádorovým tkanivom.

5.  Výsledok

Výsledok vyšetrenia doručený elektronickou poštou (e-mailom).