Prediktívna diagnostika v onkológii
pre slovenských pacientov

Bioptická laboratoř s.r.o. je regionálnym lídrom v poskytovaní precíznej molekulovej diagnostiky v onkológii.

Využitím najmodernejšieho prístrojového vybavenia, pod dohľadom tímu skúsených molekulových biológov a renomovaných patológov každý rok vykonáme viac ako 4000 NGS (next generation sequencing) vyšetrení pre českých onkologických pacientov, zahraničných pacientov z celého sveta, ako aj v rámci klinického skúšania nových onkologických liekov (centrálne testovanie pre renomované farmaceutické spoločnosti).

Zoznam prediktívnych onkologických vyšetrení

TruSight® Oncology 500
web  •  data sheet 

TruSight® RNA Pan-Cancer
web  •  target genes 

Interpretácia NGS výsledku a identifikácia klinicky relevantných genetických alterácií (Molecular Health guide)
web  •  example 

Vyšetrenie somatických mutácií BRCA1/2
web

The Archer® FusionPlex® Lymphoma Kit
web

The Archer VariantPlex™ Core Myeloid Kit
web

The Archer® FusionPlex® Comprehensive Thyroid & Lung Kit
web

Predikcia toxicity 5-FU
web

Metylačné profilovanie (klasifikácia nádorov CNS)
web  •  MolecularNeuropathology.org  •  report 

Metylačné profilovanie metastáz z neznámého origa
článok  •  web

Vysoká efektivita

Výsledky v najkratšom možnom čase

Vďaka akumulácii veľkého počtu vyšetrení sme schopní prediktívne vyšetrenia vykonávať s vysokou efektivitou a v najkratšom možnom čase. V typickom prípade je výsledok analýzy dostupný do 14 pracovných dní.

Cena vyšetrenia

Hradené poisťovňou alebo priamou úhradou

Vyšetrenie pacientov zo Slovenska je možné vykonať na základe vyplnenej a potvrdenej žiadosti o uhradenie zdravotnej starostlivosti mimo územia SR, podanej v príslušnej zdravotnej poisťovni.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Zdravotná poisťovňa Union

Alternatívnou možnosťou je úhrada vyšetrenia pacientom (samoplatca), prípadne z iných prostriedkov (občianske združenia apod.). V prípade priamej platby nás prosím kontaktujte. Vždy sa však najprv poraďte s Vašim onkológom či by takéto vyšetrenie bolo vo Vašom prípade prínosné.